El Puigsacalm

És el punt més alt de la Serralada Transversal, un cim emblemàtic del muntanyisme català.

De 1.514 metres d’alçada, està situ­at a cavall de les comar­ques d’O­so­na i la Garrotxa.

És un dels cims més cone­guts de Cata­lu­nya i una de les cami­na­des més clàs­si­ques de l’excursionisme cata­là. Des del seu cim podem gau­dir d’unes mag­ní­fi­ques vis­tes en totes direc­ci­ons: des de la Badia de Roses a l’est, al Pedra­for­ca i la Ser­ra del Cadí a l’Oest, i des del Cani­gó i el Puig­mal al Nord, al Mont­seny i Mont­ser­rat al Sud.

Caminem

I si voleu fer una cami­na­da per aquest indret, us pro­po­sem la ruta Vidrà — Puig­sa­calm – Ciuret.

Continguts relacionats