El Salt del Molí

Cau el riu, en forta embranzida, del cim d’uns grans balsos de penya, rebotant contra la roca llençant blanc escumeig y boirim d’espurnes.*

És un dels Salts més impor­tants del riu Ges.

Els seus 20 metres d’alçada va fer que fos apro­fi­tat, com les anti­gues ruï­nes ens ho demos­tren, per fer fun­ci­o­nar un molí, d’aquí en deri­va el seu nom. És tam­bé un dels trams més bonics de tot el riu.

For­ma part del PR C47 o Camí Vora Ges, de Tore­lló a Vidrà.

Caminem

Ruta Salt del Molí des de Vidrà

*volum IV de la guia Ripo­llèsCèsar Agust Torras

Continguts relacionats