Museus i exposicions 

Diferents sales i equipaments del territori, acullen regularment exposicions temporals de diferents disciplines artístiques i temàtiques donant a l’espectador moltes alternatives per gaudir de les arts plàstiques.