Pescabirres, fira de la cervesa artesana, Torelló

Des de l’any 2014, al mes de març, té lloc a la Plaça Vella de Torelló el Pescabirres.

Aques­ta fira gira entorn a la  idea de pro­mou­re el con­sum de la cer­ve­sa arte­sa­na i de qua­li­tat, amb un con­sum res­pon­sa­ble, ofe­rint al públic una pro­pos­ta gas­tro­nò­mi­ca i tam­bé divul­ga­ti­va.

Enllaços d’interès

Ajun­ta­ment de Torelló

Continguts relacionats