Fira de la nou, Montesquiu

El tercer cap de setmana d'octubre, des del 2012, se celebra a Montesquiu la Fira de la Nou.

Amb dife­rents pro­pos­tes rela­ci­o­na­des amb aquest fruit de tem­po­ra­da: es fa venda de pro­duc­tes amb nous i fira d’ar­te­sa­nia, durant tot el dia tam­bé hi ha una expo­si­ció col·lectiva d’ar­tis­tes de Mon­tes­quiu i acti­vi­tats infan­tils, i cada any es reno­va amb noves pro­pos­tes i activitats.

Enllaços d’interès

Ajun­ta­ment de Montesquiu

Continguts relacionats