Mercats setmanals

Diferents municipis de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura acullen setmanalment mercats amb tot tipus de parades a les seves places i carrers.

Bisaura

Montesquiu

Aquest mer­cat es rea­lit­za els dime­cres de cada set­ma­na.
El nom­bre de para­des és d’unes 5.
L’horari és de 9.00h – 13.00h.
Lloc: a la Pla­ça la Pla­ço­la.

Sant Quirze de Besora

Aquest mer­cat es rea­lit­za els diven­dres de cada set­ma­na.
El nom­bre de para­des és d’unes 5.
Lloc: a la Pla­ça Major i Pla­ça Omni­um Cul­tu­ral.

Vall del Ges

Sant Vicenç de Torelló

Aquest mer­cat es rea­lit­za els diu­men­ges de cada set­ma­na.
Para­des de frui­ta i plan­ter.
El nom­bre de para­des és d’unes 5.
L’horari és de 7.00h – 14.00h.
Lloc: al Car­rer Major i Car­rer Nou.

Torelló

Aquest mer­cat es rea­lit­za els dime­cres de cada set­ma­na.
El nom­bre de para­des és d’unes 47.
L’horari és de 6.30h – 13.00h.
Lloc: al Pas­seig del Tint.