Trofeu Joan Mir

El millor tennis sub-16 del món té cita a Torelló.

El Cam­pi­o­nat Inter­na­ci­o­nal sub 16 Joan Mir “in memo­ri­am” és la com­pe­ti­ció més emble­mà­ti­ca i de més relle­vàn­cia del Club Ten­nis Torelló.

Ens dóna l’oportunitat de gau­dir de ten­nis d’alt nivell amb juga­dors i juga­do­res que volen fer el pas cap al pro­fes­si­o­na­lis­me.  Un altre valor afe­git que ens dóna aquest cam­pi­o­nat dedi­cat a l’expresident del club Joan Mir, és l’ambient que por­ta durant els nou dies que dura.

Enllaços d’interès

Enlla­ços d’interès Club de Ten­nis Torelló

Continguts relacionats