Cursa Sant Silvestre del Bisaura

Una cursa local per acomiadar l’any, amb disfressa inclosa i xocolatada al final

Amb 5 km de recor­re­gut urbà, aques­ta cur­sa local aco­mi­a­da l’any amb un ambi­ent fami­li­ar i diver­tit. El recor­re­gut trans­cor­re pels muni­ci­pis de Mon­tes­quiu i Sant Quir­ze de Beso­ra, i al final hi ha un obse­qui per tots els participants.

Enllaços d’interès

Ajun­ta­ment de Sant Quir­ze de Besora

Continguts relacionats

Search