Buscabosc al Parc del Castell de Montesquiu

Joc de geocaching al Parc del Castell de Montesquiu

El bus­ca­bosc és un joc de geo­cac­hing per apren­dre sobre la ges­tió fores­tal sos­te­ni­ble al Parc del Cas­tell de Montesquiu.

Tro­ba­ràs 5 tre­sors amb unes fit­xes didàc­ti­ques sobre els temes següents:

  1. Les acla­ri­des: Per què tallem arbres?
  2. La Bio­mas­sa: Què en fem de la fusta?
  3. El bosc de pi roig i la roureda
  4. Sani­tat fores­tal: tram­pes per a barrinadors
  5. Les pas­tu­res

LA GESTIÓ DEL BOSC

MATERIAL PER A DUR A TERME EL BUSCABOSC

Continguts relacionats