Exposicions a la sala Can Tija

Sala d’ex­po­si­ci­ons iti­ne­rants on es mos­tra obres d’ar­tis­tes de Sant Quir­ze de Beso­ra i del Bisaura.