Cosmètica amb plantes silvestres | Activitats de tardor

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 22 d’oc­tu­bre de 2022
 • Dis­sab­te, 10:00 a 13:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Cosmètica amb plantes silvestres | Activitats de tardor

  Dis­sab­te, 10:00 a 13:00
  22 d’oc­tu­bre de 2022

  000000

  Cos­mè­ti­ca amb plan­tes sil­ves­tres | Acti­vi­tats de tardor

  Dis­sab­te, 10:00 a 13:00
  22 d’oc­tu­bre de 2022

  PRINT

  INSCRIPCIONS

  De la mà de l’Adriana Blan­ca­fort, doc­to­ra en bio­lo­gia i cien­tí­fi­ca, apren­drem a fer pro­duc­tes cos­mè­tics amb plan­tes sil­ves­tres que tro­bem al nos­tre entorn més pro­per. Ela­bo­ra­rem un bàl­sam labi­al, una cre­ma sòli­da, un exfo­li­ant, i altres pro­duc­tes per la cura de la nos­tra pell.

  Hora: de 10 a 13.30 h
  Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.

  INSCRIPCIONS