El trail del Bisaura

Des del 2013 el trail del Bisau­ra s’ha con­ver­tit en una cita impres­cin­di­ble per a tots els run­ners amants de les cur­ses de mun­ta­nya més selectes.

El Riu Ter

El Ter, gran pro­ta­go­nis­ta dels pai­sat­ges de la Vall del Ges, omple el ter­ri­to­ri de vida i defi­neix el seu caràc­ter industrial.