Fira Toca Fusta, Torelló

El mes de desembre el centre de Torelló s'omple de jocs i jouguines de fusta.

El mes de desem­bre té lloc a Tore­lló la Fira Toca Fus­ta, fira del joc i la jogui­na de fusta.

Aques­ta fira que omple les pla­ces del cen­tre de Tore­lló de jocs gegants, espec­ta­cles iti­ne­rants, tallers, para­des de jogui­nes i jocs de fus­ta. Una pro­pos­ta que lide­ra el Tore­lló Jove i que, a ban­da de poten­ci­ar les jogui­nes fetes de fus­ta a les por­tes de Nadal, tam­bé vol donar vida al comerç local.

Enllaços d’interès

Ajun­ta­ment de Torelló

Continguts relacionats