Vilaseca, cavalcada reial

Ter­ri­to­ri

Detalls de l’esdeveniment

 • Vilaseca
 • 5 de gener de 2023
 • Dijous, 19:30 a 20:30

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Vilaseca, cavalcada reial

  Dijous, 19:30 a 20:30
  5 de gener de 2023

  000000

  Vila­se­ca, caval­ca­da reial

  Dijous, 19:30 a 20:30
  5 de gener de 2023

  PRINT

  Dijous 5 de gener a 2/4 de 8 del ves­pre,
  Caval­ca­da de Reis. Espe­ra­rem a Ses Majes­tats
  amb els fana­lets ence­sos a l’entrada de Vila­se­ca
  per anar a ado­rar a l’Infant Jesús a
  l’església. Tot seguit, i tam­bé a l’Església,
  l’Herald farà el seu dis­curs i els Reis de l’Orient,
  Mel­ci­or, Gas­par i Bal­ta­sar obse­quia­ran a la
  mai­na­da amb regals i caramels.

  PROGRAMA AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ