Una mà de dracs! | Activitats de primavera 2023

Cul­tu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 22 d’a­bril de 2023
 • Dis­sab­te, 10:00 a 13:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Una mà de dracs! | Activitats de primavera 2023

  Dis­sab­te, 10:00 a 13:00
  22 d’a­bril de 2023

  000000

  Una mà de dracs! | Acti­vi­tats de pri­ma­ve­ra 2023

  Dis­sab­te, 10:00 a 13:00
  22 d’a­bril de 2023

  PRINT

  Tenim mans de drac? Con­nec­tem amb la lle­gen­da de Sant Jor­di a tra­vés dels ele­ments de la natu­ra: expe­ri­men­tem, trans­for­mem i juguem amb ells per cre­ar un resul­tat artís­tic i des­co­brir com és el drac que tenim a les nos­tres mans!

  Taller a càr­rec de Ber­ta Vila­ge­liu, guia de banys de bosc i artis­ta plàstica.

  Hora: de 10 a 13 h

  Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults

  INSCRIPCIONS

  PROGRAMA D’ACTIVITATS DE PRIMAVERA 2023