Torelló. Pescabirres

Ter­ri­to­ri

Detalls de l’esdeveniment

 • Torelló
 • 20 de maig de 2023
 • Dis­sab­te, 11:00 a 23:45

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Torelló. Pescabirres

  Dis­sab­te, 11:00 a 23:45
  20 de maig de 2023

  000000

  Tore­lló. Pescabirres

  Dis­sab­te, 11:00 a 23:45
  20 de maig de 2023

  PRINT

  Pes­ca­bir­res, fes­ti­val de la cer­ve­sa artesana

  10 cer­ve­se­res + 50 cer­ve­ses dife­rents + food trucks + músi­ca + mari­dat­ges + cates + xerrades

  Data: Dis­sab­te, 20 de maig del 2023 a par­tir de les 11 h

  Lloc: Jar­dins Vicenç Pujol, 08570 – Torelló

  Hora­ri: Acti­vi­tats de les 11 del matí a les 12 de la nit