Torelló. Mostra- exposició d’humor gràfic del ninotaire Lluís Capdevila

Cul­tu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • 24-03-2023 19:00 a 02-04-2023 20:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Torelló. Mostra- exposició d’humor gràfic del ninotaire Lluís Capdevila

  24-03-2023 19:00 a 02-04-2023 20:00
  24 de març de 2023

  000000

  Tore­lló. Mos­tra- expo­si­ció d’humor grà­fic del nino­tai­re Llu­ís Capdevila

  24-03-2023 19:00 a 02-04-2023 20:00
  24 de març de 2023

  PRINT

  Mos­tra-expo­si­ció d’humor grà­fic del nino­tai­re Llu­ís Capdevila

  Inau­gu­ra­ció: 24 de març a les 19 h

  Hora­ris: 25, 26 i 31 de març i 1 i 2 d’abril de 2023, de les 11 a les 13 h i de les 17.30 a les 20h.

  Lloc: Sala d’exposicions del Museu de la Tor­ne­ria Car­rer de la Pau, 12–14, 1a plan­ta 08570 – Torelló

  Orga­nit­za: Oso­na con­tra el Càn­cer-jun­ta local de Torelló