Torelló. FET, festival Emergent de Torelló

Cul­tu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Torell
 • 25 de març de 2023
 • Dis­sab­te, 18:00 a 23:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Torelló. FET, festival Emergent de Torelló

  Dis­sab­te, 18:00 a 23:00
  25 de març de 2023

  000000

  Tore­lló. FET, fes­ti­val Emer­gent de Torelló

  Dis­sab­te, 18:00 a 23:00
  25 de març de 2023

  PRINT

  A Tore­lló mai ha fal­tat gent amb talent i ganes de fer bona músi­ca, però sí que sovint han anat escas­sos d’espais on mos­trar els seus pro­jec­tes. Per això aquest any, retor­na un FET post-pan­dè­mic amb un car­tell for­mat per algu­nes de les millors ban­des locals.

  Grups: WudEfiu­raGRISPar­vis Mag­na i Marc_io__

  Entra­des: 10 € anti­ci­pa­da 12 taquilla

  Data: Diu­men­ge 25 de març del 2023 a les 18 h

  Lloc: El Mos­cou, car­rer del Ter, 136 – Polí­gon Mata­bosch 08570 – Torelló

  Cor­reu elec­trò­nic:  info@fetfestival.com

  Web: https://fetfestival.com