Sortides de bolets | Activitats de tardor

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 8 d’oc­tu­bre de 2022
 • Dis­sab­te, 9:00 a 13:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Sortides de bolets | Activitats de tardor

  Dis­sab­te, 9:00 a 13:00
  8 d’oc­tu­bre de 2022

  000000

  Sor­ti­des de bolets | Acti­vi­tats de tardor

  Dis­sab­te, 9:00 a 13:00
  8 d’oc­tu­bre de 2022

  PRINT

  INSCRIPCIONS

  Sor­ti­da de camp on expli­ca­rem la bio­lo­gia i el reco­nei­xe­ment dels bolets, apren­drem els aspec­tes més impor­tants que ha de conèi­xer un bon bole­tai­re i el per­què de la gran reper­cus­sió soci­al d’aquesta acti­vi­tat. Taller a càr­rec de de la mà de Jor­di Bau­cells, biò­leg engi­nyer tèc­nic agrí­co­la i naturalista.

  Sor­ti­da 1: 8 d’octubre
  Sor­ti­da 2: 12 de novem­bre
  Hora: de 9 a 13:30 h
  Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults per sortida.

  INSCRIPCIONS