Sora Viu el Parc. Concert de Cèltic Grove

Cul­tu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Sora
 • 11 de setem­bre de 2021
 • Dis­sab­te, 17:00 a 18:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Sora Viu el Parc. Concert de Cèltic Grove

  Dis­sab­te, 17:00 a 18:00
  11 de setem­bre de 2021

  000000

  Sora Viu el Parc. Con­cert de Cèl­tic Grove

  Dis­sab­te, 17:00 a 18:00
  11 de setem­bre de 2021

  PRINT

  Dins els actes muni­ci­pals de la dia­da de l’ 11 de setem­bre:

  Con­cert de Cèl­tic Gro­o­ve, amb un reper­to­ri de dan­ses i can­çons tra­di­ci­o­nals cel­tes que es com­ple­ta amb dan­ses de l’est d’Europa.

  A la pla­ça Can Coromines

  Més infor­ma­ció

  Search