Silvie Rothkovic i Jan Garrido. Cicle Notes a la Cabanya

Cul­tu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 23 d’oc­tu­bre de 2021
 • Dis­sab­te, 19:30 a 21:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Silvie Rothkovic i Jan Garrido. Cicle Notes a la Cabanya

  Dis­sab­te, 19:30 a 21:00
  23 d’oc­tu­bre de 2021

  000000

  Sil­vie Rothko­vic i Jan Gar­ri­do. Cicle Notes a la Cabanya

  Dis­sab­te, 19:30 a 21:00
  23 d’oc­tu­bre de 2021

  PRINT

  NOTES DE POESIA

  PROGRAMA DEL CICLE NOTES A LA CABANYA

  Nuna­vut neix de tro­bar-se el can­tant Jan Gar­ri­do i la poe­ta Sil­vie Rothko­vic, i des­co­brir que de la músi­ca d’un i la poe­sia de l’altra s’esdevenia un pai­sat­ge. El disc Hotel Iglú és aquest pai­sat­ge, la his­tò­ria de l’explorador Peter Freuc­hen, atra­pat a l’iglú i envol­tat de llops, con­ver­tint-se en la matriu d’un viat­ge interior.

  Hora: 19.30 h
  Lloc: la Caba­nya del Cas­tell
  Espec­ta­cle gra­tu­ït. Afo­ra­ment limi­tat
  Aquest espec­ta­cle for­ma part del pro­gra­ma Poe­sia als Parcs. Lle­tres i paisatges

  INSCRIPCIONS AQUI