Secrets del parc: els rèptils | Activitats de primavera 2023

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 3 de juny de 2023
 • Dis­sab­te, 9:30 a 13:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Secrets del parc: els rèptils | Activitats de primavera 2023

  Dis­sab­te, 9:30 a 13:00
  3 de juny de 2023

  000000

  Secrets del parc: els rèp­tils | Acti­vi­tats de pri­ma­ve­ra 2023

  Dis­sab­te, 9:30 a 13:00
  3 de juny de 2023

  PRINT

   

  Quins rèp­tils tenim al Parc? Són fàcils d’observar? On viuen? Farem una sor­ti­da de camp per apren­dre a iden­ti­fi­car-los i des­co­brir els llocs ido­nis on poder-los veu­re. Taller a càr­rec de Fer­nan­do Loras Ortí, herpetòleg.
  Orga­nit­za: Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu. Col·labora el Museu del Ter
  Hora: de 9:30 a 13 h
  Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.

   

   

  INSCRIPCIONS

  PROGRAMA D’ACTIVITATS DE PRIMAVERA 2023