Sant Vicenç de Torelló, cavalcada reial

Ter­ri­to­ri

Detalls de l’esdeveniment

 • Sant Vicenç de Torelló
 • 5 de gener de 2023
 • Dijous, 18:00 a 19:30

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Sant Vicenç de Torelló, cavalcada reial

  Dijous, 18:00 a 19:30
  5 de gener de 2023

  000000

  Sant Vicenç de Tore­lló, caval­ca­da reial

  Dijous, 18:00 a 19:30
  5 de gener de 2023

  PRINT

  Dijous 5 de gener a les 6 de la tar­da, Gran
  Caval­ca­da de Reis. Bai­xa­ran pel Camps,
  con­ti­nu­a­ran pel car­rer Nou, car­rer Major fins a
  l’Ajuntament, on els rebrà el con­sis­to­ri. Segui­ran
  per la Pla­ça Cal Fer­rer fins a l’església on
  ado­ra­ran a l’infant Jesús. A la sor­ti­da puja­ran per
  l’Avinguda del Cas­tell fins a la Pla­ça 11 de
  setem­bre on l’Herald farà el seu dis­curs. Tot
  seguit es repar­ti­ran cara­mels. En cas de plu­ja al
  pave­lló.

  PROGRAMA AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ