Sant Quirze de Besora. Xerrada “vius sol/a”

Ter­ri­to­ri

Detalls de l’esdeveniment

 • 24 d’oc­tu­bre de 2022
 • Dilluns, 17:00 a 20:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Sant Quirze de Besora. Xerrada “vius sol/a”

  Dilluns, 17:00 a 20:00
  24 d’oc­tu­bre de 2022

  000000

  Sant Quir­ze de Beso­ra. Xer­ra­da “vius sol/a”

  Dilluns, 17:00 a 20:00
  24 d’oc­tu­bre de 2022

  PRINT

  A càr­rec d’A­ri­ad­na Parés (refe­rent de benes­tar emo­ci­o­nal comu­ni­ta­ri), Nerea Gar­cia (die­tis­ta-nutri­ci­o­nis­ta) i Aida Camp­ma­jó (Tre­ba­lla­do­ra Social)

  Ins­crip­ci­ons al tau­lell del CAP o a l’Ajuntament