Sant Quirze de Besora. Taller de cosmètica natural. De la cuina a la cara

Ter­ri­to­ri

Detalls de l’esdeveniment

 • 20 d’oc­tu­bre de 2022
 • Dijous, 18:00 a 20:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Sant Quirze de Besora. Taller de cosmètica natural. De la cuina a la cara

  Dijous, 18:00 a 20:00
  20 d’oc­tu­bre de 2022

  000000

  Sant Quir­ze de Beso­ra. Taller de cos­mè­ti­ca natu­ral. De la cui­na a la cara

  Dijous, 18:00 a 20:00
  20 d’oc­tu­bre de 2022

  PRINT

  Com tenir cura del nos­tre cos uti­lit­zant pro­duc­tes natu­rals que tro­bem a la nos­tra cui­na. Apren­drem a pre­pa­rar els nos­tres pro­pis nete­ja­dors, mas­ca­re­tes, exfo­li­ants, tònics i tam­bé pro­duc­tes pels ulls i els llavis.