Sant Quirze de Besora. Festa Major

Ter­ri­to­ri

Detalls de l’esdeveniment

 • Sant Quir­ze de Besora
 • 15-06-2022 10:00 a 19-06-2022 23:30

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Sant Quirze de Besora. Festa Major

  15-06-2022 10:00 a 19-06-2022 23:30
  15 de juny de 2022

  000000

  Sant Quir­ze de Beso­ra. Fes­ta Major

  15-06-2022 10:00 a 19-06-2022 23:30
  15 de juny de 2022

  PRINT

  La Fes­ta Major de Sant Quir­ze de Beso­ra tor­na­rà aquest any 2022 amb més for­ça que mai des­prés de dos anys amb afec­ta­ci­ons per la pan­dè­mia! Del 15 al 19 de juny es tor­na­rà a viu­re una Fes­ta Major molt més simi­lar a les d’a­bans, en què veïns i veï­nes del poble, però tam­bé de muni­ci­pis del vol­tant, es reu­nei­xen amb amics i cone­guts per pas­sar esto­nes lúdi­ques i entretingudes.

  Més infor­ma­ció a: https://www.ajsantquirze.cat/actualitat/noticies/recuperem-lesperit-de-la-festa-major.html