Sant Quirze de Besora. Concurs de pintura ràpida

Cul­tu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • 23 d’a­bril de 2023
 • Diu­men­ge, 10:00 a 12:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Sant Quirze de Besora. Concurs de pintura ràpida

  Diu­men­ge, 10:00 a 12:00
  23 d’a­bril de 2023

  000000

  Sant Quir­ze de Beso­ra. Con­curs de pin­tu­ra ràpida

  Diu­men­ge, 10:00 a 12:00
  23 d’a­bril de 2023

  PRINT

  Aquest esde­ve­ni­ment tin­drà lloc el 23 d’a­bril a par­tir de les 10:00 h a la Pla­ça Bisau­ra (i des del mig­dia, a la Pla­ça Major).

  Com­pren­drà tres categories:

  ▪️ Infan­til: de 6 a 11 anys.

  ▪️ Juve­nil: de 12 a 17 anys.

  ▪️ Adults: a par­tir dels 18 anys.

  La temà­ti­ca és “el poble de Sant Quir­ze de Besora”.

  Search