Rutes guiades. Salt del Mir

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • San­ta Maria de Besora
 • 20 de juny de 2021
 • Diu­men­ge, 7:15 a 11:15

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Rutes guiades. Salt del Mir

  Diu­men­ge, 7:15 a 11:15
  20 de juny de 2021

  000000

  Rutes guia­des. Salt del Mir

  Diu­men­ge, 7:15 a 11:15
  20 de juny de 2021

  PRINT

  El salt del Mir, de 35 m d’alçada, és un parat­ge d’una gran belle­sa. L’indret és espec­ta­cu­lar, espe­ci­al­ment si por­ta una bona quan­ti­tat d’aigua. Prop del salt, hi tro­bem les res­tes de molins fari­ners antics on enca­ra s’hi pot veu­re part del meca­nis­me. La vol­ta que us pro­po­sem pas­sa tam­bé per la boni­ca ermi­ta del Prat.

  Punt de tro­ba­da: San­ta Maria de Beso­ra (davant de l’Ajuntament)
  Hora: 7.15 h, pels que no han fet mai mar­xa nòr­di­ca
  7.45 h, pels que ja han fet mar­xa nòrdica

  Dis­tàn­cia: 12.5 km
  Des­ni­vell: 440 m

  ORGANITZADORS:
  PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
  CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA

  Inscripcions

  Llibret sortides marxa nòrdica 2021