Rutes guiades. La Vinyeta passant per la Coma del coll

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Sant Pere de Torelló
 • 13 de març de 2022
 • Diu­men­ge, 8:15 a 12:15

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Rutes guiades. La Vinyeta passant per la Coma del coll

  Diu­men­ge, 8:15 a 12:15
  13 de març de 2022

  000000

  Rutes guia­des. La Vinye­ta pas­sant per la Coma del coll

  Diu­men­ge, 8:15 a 12:15
  13 de març de 2022

  PRINT

  Ini­ci­a­rem la ruta al veï­nat de Dalt de Sant Andreu de la Vola i ens diri­gi­rem
  cap a la Coma del Coll, des d’on gau­di­rem d’unes bones vis­tes. Vore­ja­rem
  el puig de Coll­sa­pla­na i bai­xa­rem fins a la Vinye­ta per aca­bar retor­nant a la
  Vola.

  Punt de tro­ba­da: Tore­lló (apar­ca­ment del Mer­cat Muni­ci­pal)
  Hora: 8.15 h, per als que no han fet mai mar­xa nòr­di­ca
  8.45 h, per als que ja han fet mar­xa nòrdica

  Dis­tàn­cia: 9,3 km
  Des­ni­vell: 570 m

  ORGANITZADORS:
  PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
  CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA

  Inscripcions

  Llibret sortides marxa nòrdica 2022