Rutes guiades. Fontcoberta — Serra de Santa magdalena

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Vidrà
 • 12 de setem­bre de 2021
 • Diu­men­ge, 7:15 a 11:15

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Rutes guiades. Fontcoberta — Serra de Santa magdalena

  Diu­men­ge, 7:15 a 11:15
  12 de setem­bre de 2021

  000000

  Rutes guia­des. Font­co­ber­ta — Ser­ra de San­ta magdalena

  Diu­men­ge, 7:15 a 11:15
  12 de setem­bre de 2021

  PRINT

  Sor­ti­rem de Font­co­ber­ta per pujar a la ser­ra de San­ta Mag­da­le­na, des d’on podrem obser­var el Piri­neu, des del Puig­mal al Cani­gó, per un can­tó i, per l’altre, el Puig­sa­calm, que ens ofe­ri­rà unes vis­tes ben especials.

  Punt de tro­ba­da: Vidrà (zona espor­ti­va)
  Hora: 7.15 h, per als que no han fet mai mar­xa nòr­di­ca
  7.45 h, per als que ja han fet mar­xa nòrdica

  Dis­tàn­cia: 7,8 km
  Des­ni­vell: 335 m

  ORGANITZADORS:
  PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
  CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA

  Inscripcions

  Llibret sortides marxa nòrdica 2021