Rutes d’aigua: el Salt del Mir | Rutes guiades 2023

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • San­ta Maria de Besora
 • 5 de març de 2023
 • Diu­men­ge, 8:45 a 12:45

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Rutes d’aigua: el Salt del Mir | Rutes guiades 2023

  Diu­men­ge, 8:45 a 12:45
  5 de març de 2023

  000000

  Rutes d’aigua: el Salt del Mir | Rutes guia­des 2023

  Diu­men­ge, 8:45 a 12:45
  5 de març de 2023

  PRINT

  INSCRIPCIONS

  RUTES GUIADES 2023

  L’aigua ha con­ver­tit al llarg dels segles el Bisau­ra en un refu­gi fresc i fèr­til. D’entre els rius, rie­rols, gorgs i tor­rents que el ser­pen­te­gen, des­co­bri­rem l’imponent Salt del Mir, de 35 m d’alçària. El salt ser­via anti­ga­ment per fer fun­ci­o­nar tres molins fari­ners, dels qual enca­ra en tro­bem algu­nes res­tes, un exem­ple de com l’aigua ha donat vida i s’ha apro­fi­tat des de temps imme­mo­ri­als al Bisaura.

  Punt de tro­ba­da: San­ta Maria de Beso­ra (davant l’Ajuntament)
  Hora: 8.45 h
  Dis­tàn­cia: 12,5 km
  Des­ni­vell: 470 m