reTORNS. Paisatges musicals, teatrals, poètics i dansats del Museu de la Torneria

Cul­tu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Torelló
 • 03-12-2022 18:00 a 18-12-2022 20:15

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  reTORNS. Paisatges musicals, teatrals, poètics i dansats del Museu de la Torneria

  03-12-2022 18:00 a 18-12-2022 20:15
  3 de desem­bre de 2022

  000000

  reTORNS. Pai­sat­ges musi­cals, tea­trals, poè­tics i dan­sats del Museu de la Torneria

  03-12-2022 18:00 a 18-12-2022 20:15
  3 de desem­bre de 2022

  PRINT

  Del 3 al 18 de desem­bre. COMPRA D’ENTRADES

  Intèr­prets / balla­rins: Nàdia Pes­ar­ro­do­na; Ori­ol Roca
  Intèr­pret musi­cal: San­ti Car­ca­so­na
  Com­po­si­ci­ons i arran­ja­ments musi­cals: San­ti Car­ca­so­na
  Core­o­gra­fi­es: Nàdia Pes­ar­ro­do­na i Ori­ol Roca
  Gra­fis­mes: Con­trolZ
  Idea, con­cep­te dra­ma­túr­gic i posa­da en esce­na: Pep Tines i Cacu Prat (tea­tre eSse­La)
  És una pro­pos­ta de Tea­tre eSsela