Remeis naturals | Activitats de primavera 2024

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 13 d’a­bril de 2024
 • Dis­sab­te, 10:00 a 13:30

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Remeis naturals | Activitats de primavera 2024

  Dis­sab­te, 10:00 a 13:30
  13 d’a­bril de 2024

  000000

  Remeis natu­rals | Acti­vi­tats de pri­ma­ve­ra 2024

  Dis­sab­te, 10:00 a 13:30
  13 d’a­bril de 2024

  PRINT

  De la mà de la Ire­ne i l’A­dri­a­na apren­drem les tèc­ni­ques més sen­zi­lles per ela­bo­rar remeis medi­ci­nals a casa: ungüents, cata­plas­mes i mace­rats. Uti­lit­za­rem plan­tes cone­gu­des, fàcils de reco­nèi­xer i de reco­llir per ela­bo­rar la nos­tra prò­pia far­ma­ci­o­la natural.

  Taller a càr­rec de Bello­ta, empre­sa d’ungüents com els d’abans.

  Hora: de 10 a 13.30 h
  Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 4 € adults.

  INSCRIPCIONS

  PROGRAMA D’ACTIVITATS 2024

  Search