Quina castanya! | Activitats de tardor

Cul­tu­raNatu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 29 d’oc­tu­bre de 2022
 • Dis­sab­te, 10:30 a 13:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Quina castanya! | Activitats de tardor

  Dis­sab­te, 10:30 a 13:00
  29 d’oc­tu­bre de 2022

  000000

  Qui­na cas­ta­nya! | Acti­vi­tats de tardor

  Dis­sab­te, 10:30 a 13:00
  29 d’oc­tu­bre de 2022

  PRINT

  INSCRIPCIONS

  Cele­brem la cas­ta­nya­da expe­ri­men­tant amb la natu­ra a tra­vés de fruits de tar­dor, els trans­for­mem i juguem amb ells, cre­ant un espai de diver­sió i refle­xió artística.

  Taller a càr­rec de Ber­ta Vila­ge­liu, guia de banys de bosc i artis­ta plàstica

  Hora: de 10.30 a 13 h
  Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.

  INSCRIPCIONS