Papallones diürnes. Activitats de primavera 2022

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 28 de maig de 2022
 • Dis­sab­te, 10:00 a 13:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Papallones diürnes. Activitats de primavera 2022

  Dis­sab­te, 10:00 a 13:00
  28 de maig de 2022

  000000

  Papa­llo­nes diür­nes. Acti­vi­tats de pri­ma­ve­ra 2022

  Dis­sab­te, 10:00 a 13:00
  28 de maig de 2022

  PRINT

  De la mà d’Albert Palou del Grup de Natu­ra­lis­tes d’Osona, recor­re­rem el bosc a la cer­ca de papa­llo­nes per conèi­xer les espè­ci­es que podem tro­bar i apren­dre a identificar-les.

  Hora: de 10 a 13h
  Acti­vi­tat gra­tu­ï­ta en motiu del DIA EUROPEU DELS PARCS.
  Cal ins­crip­ció prè­via a:
  p.montesquiu@diba.cat / 938529234
  Orga­nit­za: Con­sor­ci del Ter i Parc del Cas­tell de Montesquiu