Rutes guiades. L’Hort de Getsemaní i la bauma de la Vila, Vidrà

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Vidrà (Zona esportiva)
 • 28 de març de 2021
 • Diu­men­ge, 8:15 a 12:15

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Rutes guiades. L’Hort de Getsemaní i la bauma de la Vila, Vidrà

  Diu­men­ge, 8:15 a 12:15
  28 de març de 2021

  000000

  Rutes guia­des. L’Hort de Get­se­ma­ní i la bau­ma de la Vila, Vidrà

  Diu­men­ge, 8:15 a 12:15
  28 de març de 2021

  PRINT

  Ens endin­sa­rem a la zona de Vidrà on des­ta­quen les fage­des, rou­re­des i prats mun­tans, com tam­bé les diver­ses fonts, salts d’aigua i arbres monu­men­tals. Des­co­bri­rem un d’aquells llocs insò­lits que pràc­ti­ca­ment ni sur­ten als mapes i que val molt la pena de visi­tar: l’Hort de Getsemaní.

  Punt de tro­ba­da: Vidrà (zona espor­ti­va)
  Hora: 8.15 h, pels que no han fet mai mar­xa nòr­di­ca
  8.45 h, pels que ja han fet mar­xa nòrdica

  Dis­tàn­cia: 9,8 km
  Des­ni­vell: 500 m

  ORGANITZADORS:
  PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
  CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA

  Inscripcions

  Llibret sortides marxa nòrdica 2021