Rutes guiades. De Sora al castell de Boixader

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Sora
 • 8 de maig de 2022
 • Diu­men­ge, 8:15 a 12:15

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Rutes guiades. De Sora al castell de Boixader

  Diu­men­ge, 8:15 a 12:15
  8 de maig de 2022

  000000

  Rutes guia­des. De Sora al cas­tell de Boixader

  Diu­men­ge, 8:15 a 12:15
  8 de maig de 2022

  PRINT

  Sora és un petit nucli rode­jat de bos­cos, rie­res i tor­rents, amb masi­es dis­se­mi­na­des dedi­ca­des a l’agricultura i la rama­de­ria. Ani­rem fins a les res­tes del cas­tell de Boi­xa­der, des d’on tin­drem una bona pano­rà­mi­ca del Bisau­ra, i de tor­na­da pas­sa­rem per Roca­fi­gue­ra on conei­xe­rem la Bella Antò­nia, una gran sequo­ia d’uns 30 metres d’alçària i 5 d’amplada.

  Punt de tro­ba­da: Sora (apar­ca­ment de l’entrada del poble)
  Hora: 8.15 h

  Dis­tàn­cia: 8,7 km
  Des­ni­vell: 350 m

  ORGANITZADORS:
  PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
  CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA

  Inscripcions

  Llibret sortides marxa nòrdica 2022