Les orquídies silvestres | Activitats de primavera 2023

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 20 de maig de 2023
 • Dis­sab­te, 10:00 a 13:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Les orquídies silvestres | Activitats de primavera 2023

  Dis­sab­te, 10:00 a 13:00
  20 de maig de 2023

  000000

  Les orquí­di­es sil­ves­tres | Acti­vi­tats de pri­ma­ve­ra 2023

  Dis­sab­te, 10:00 a 13:00
  20 de maig de 2023

  PRINT

  Recor­re­rem els bos­cos el Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu a la cer­ca d’orquídies sil­ves­tres per conèi­xer en quins hàbi­tats les podem tro­bar i apren­dre a identificar-les.
  Sor­ti­da guia­da per Alba Rovi­ra, guia de muntanya.
  Hora: de 10 a 13 h
  Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.

  INSCRIPCIONS

  PROGRAMA D’ACTIVITATS DE PRIMAVERA 2023