La Ruta. Museu de la Torneria de Torelló

Ter­ri­to­ri

Detalls de l’esdeveniment

 • Torelló
 • 21 de novem­bre de 2021
 • Diu­men­ge, 10:00 a 14:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  La Ruta. Museu de la Torneria de Torelló

  Diu­men­ge, 10:00 a 14:00
  21 de novem­bre de 2021

  000000

  La Ruta. Museu de la Tor­ne­ria de Torelló

  Diu­men­ge, 10:00 a 14:00
  21 de novem­bre de 2021

  PRINT

  Un diu­men­ge cada dos mesos, el Museu de la Tor­ne­ria pro­gra­ma­rà una sor­ti­da per conèi­xer el ter­ri­to­ri. L’àmbit ter­ri­to­ri­al és la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra. Les rutes trac­ta­ran temes diver­sos: his­tò­ria, arqui­tec­tu­ra, natura…

  L’aforament pot vari­ar segons la ruta pro­gra­ma­da.
  En el cas que hi hagi des­pla­ça­ment, aquest ani­rà a càr­rec de l’usuari
  Preu: 
  5 €/adult. Infants fins a 12 anys gratuït

  Cal reser­va prè­via:
  info@museudelatorneria.cat
  938596476

  Search