Juguem com dracs. Activitats de primavera 2022

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 23 d’a­bril de 2022
 • Dis­sab­te, 10:00 a 13:30

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Juguem com dracs. Activitats de primavera 2022

  Dis­sab­te, 10:00 a 13:30
  23 d’a­bril de 2022

  000000

  Juguem com dracs. Acti­vi­tats de pri­ma­ve­ra 2022

  Dis­sab­te, 10:00 a 13:30
  23 d’a­bril de 2022

  PRINT

  Tots som dracs! Con­nec­tem amb la lle­gen­da de Sant Jor­di a tra­vés dels ele­ments de la natu­ra: expe­ri­men­ta­rem, trans­for­ma­rem i juga­rem amb ells per cre­ar un resul­tat artís­tic i des­co­brir com és el drac que por­tem a dins!
  Taller a càr­rec de Ber­ta Vila­ge­liu, guia de banys de bosc i artis­ta plàstica.

  Hora: de 10 a 13 h
  Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.

  INSCRIPCIONS