Història i patrimoni: Sant Bartomeu de Covildases| Rutes guiades 2023

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Vidrà
 • 11 de juny de 2023
 • Diu­men­ge, 8:45 a 12:45

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Història i patrimoni: Sant Bartomeu de Covildases| Rutes guiades 2023

  Diu­men­ge, 8:45 a 12:45
  11 de juny de 2023

  000000

  His­tò­ria i patri­mo­ni: Sant Bar­to­meu de Covil­da­ses| Rutes guia­des 2023

  Diu­men­ge, 8:45 a 12:45
  11 de juny de 2023

  PRINT

  INSCRIPCIONS

  RUTES GUIADES 2023

  Amb la ferés­te­ga ser­ra de Curull cus­to­di­ant els camins, des­co­bri­rem la boni­ca ermi­ta de Sant Bar­to­meu de Covil­da­ses, del segle XII, un sin­gu­lar tes­ti­mo­ni del romà­nic al Bisau­ra. Envol­ta­da de rics prats de pas­tu­ra, és un dels punts d’ascensió al mític cim del Puigsacalm.

  Punt de tro­ba­da: Tore­lló (mer­cat muni­ci­pal)
  Hora: 8.45 h
  Dis­tàn­cia: 8,8 km
  Des­ni­vell: 430 m