Història i Patrimoni: El castell de Besora | Rutes guiades 2023

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • San­ta Maria de Besora
 • 19 de març de 2023
 • Diu­men­ge, 8:45 a 12:45

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Història i Patrimoni: El castell de Besora | Rutes guiades 2023

  Diu­men­ge, 8:45 a 12:45
  19 de març de 2023

  000000

  His­tò­ria i Patri­mo­ni: El cas­tell de Beso­ra | Rutes guia­des 2023

  Diu­men­ge, 8:45 a 12:45
  19 de març de 2023

  PRINT

  INSCRIPCIONS

  RUTES GUIADES 2023

  Al cor del Bisau­ra, el cas­tell de Beso­ra és el cen­tre his­tò­ric del ter­ri­to­ri i un lloc emble­mà­tic per la seva belle­sa extra­or­di­nà­ria. Des de dalt tin­drem una pers­pec­ti­va pri­vi­le­gi­a­da del Bisau­ra, del Mont­seny, del Piri­neu i del Pedra­for­ca. La ruta, que trans­cor­re per dos cas­tells, el de Mon­tes­quiu a la vora del Ter i el de Beso­ra, dalt del turó, ens trans­por­ta­rà a l’apassionant pas­sat medi­e­val dels senyors de Besora. 

  Punt de tro­ba­da: Cas­tell de Mon­tes­quiu (apar­ca­ment)
  Hora: 8.45 h
  Dis­tàn­cia: 9,7 km
  Des­ni­vell: 425 m