Història i patrimoni: Baumes del Bisaura | Rutes guiades 2023

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • San­ta Maria de Besora
 • 16 d’a­bril de 2023
 • Diu­men­ge, 8:45 a 12:45

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Història i patrimoni: Baumes del Bisaura | Rutes guiades 2023

  Diu­men­ge, 8:45 a 12:45
  16 d’a­bril de 2023

  000000

  His­tò­ria i patri­mo­ni: Bau­mes del Bisau­ra | Rutes guia­des 2023

  Diu­men­ge, 8:45 a 12:45
  16 d’a­bril de 2023

  PRINT

  INSCRIPCIONS

  RUTES GUIADES 2023

  Entre bos­cos i rie­rols, al Bisau­ra hi ha grans cin­gles que ama­guen bau­mes, indrets reco­llits on famí­li­es de cam­pe­rols hi van fer vida durant segles. Les bau­mes ens par­len de la gent del Bisau­ra i la vida dins aquest entorn natu­ral en el que ara hi habi­ten sen­glars i cabi­rols però on en altres temps hi van viu­re cen­te­nars de per­so­nes entre masi­es, bau­mes i petits pobles. 

  Punt de tro­ba­da: San­ta Maria de Beso­ra (davant l’Ajuntament)
  Hora: 8.45 h
  Dis­tàn­cia: 10,5 km
  Des­ni­vell: 460 m