Fira del Tast. Sant Quirze de Besora

Ter­ri­to­ri

Detalls de l’esdeveniment

 • Sant Quir­ze de Besora
 • 3 d’oc­tu­bre de 2021
 • Diu­men­ge, 9:00 a 15:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Fira del Tast. Sant Quirze de Besora

  Diu­men­ge, 9:00 a 15:00
  3 d’oc­tu­bre de 2021

  000000

  Fira del Tast. Sant Quir­ze de Besora

  Diu­men­ge, 9:00 a 15:00
  3 d’oc­tu­bre de 2021

  PRINT

  Al matí al Parc Municipal.

  Diver­ses para­des de pro­duc­tes d’alimentació, arte­sa­nia i altres. Amb demos­tra­ci­ons i tast de cui­na del ter­ri­to­ri, acti­vi­tats per a la mai­na­da, músi­ca en direc­te, tallers i demostracions.

  Més infor­ma­ció