Cabanya del castell de Montesquiu. Fundació Festival de Cinema de Muntanya de Torelló, Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA Imatges, dibuix i disseny 

Cul­tu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 05-11-2022 12:00 a 27-11-2022 14:30

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Cabanya del castell de Montesquiu. Fundació Festival de Cinema de Muntanya de Torelló, Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA Imatges, dibuix i disseny 

  05-11-2022 12:00 a 27-11-2022 14:30
  5 de novem­bre de 2022

  000000

  Caba­nya del cas­tell de Mon­tes­quiu. Fun­da­ció Fes­ti­val de Cine­ma de Mun­ta­nya de Tore­lló, Fun­da­ció Anti­gues Cai­xes Cata­la­nes i BBVA Imat­ges, dibuix i disseny 

  05-11-2022 12:00 a 27-11-2022 14:30
  5 de novem­bre de 2022

  PRINT

  Més infor­ma­ció