Can Tija. Exposició Onades — Pili Mata

Cul­tu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Sant Quir­ze de Besora
 • 03-07-2021 17:30 a 01-08-2021 19:30

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Can Tija. Exposició Onades — Pili Mata

  03-07-2021 17:30 a 01-08-2021 19:30
  3 de juli­ol de 2021

  000000

  Can Tija. Expo­si­ció Ona­des — Pili Mata

  03-07-2021 17:30 a 01-08-2021 19:30
  3 de juli­ol de 2021

  PRINT

  Ona­des de benes­tar és el que he sen­tit Pili Mata pin­tant amb entu­si­as­me i per­se­ve­ran­ça aques­tes teles que en aques­ta expo­si­ció vol mostrar.

  La sala d’ex­po­si­ci­ons Can Tija està ober­ta dis­sab­tes i diu­men­ges de 17 a 19.30 h.

  ORGANITZA: Ajun­ta­ment de Sant Quir­ze de Besora