Can Tija. Exposició col·lectiva d’artistes de Sant Quirze

Cul­tu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Sant Quir­ze de Besora
 • 05-06-2021 17:00 a 27-06-2021 19:30

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Can Tija. Exposició col·lectiva d’artistes de Sant Quirze

  05-06-2021 17:00 a 27-06-2021 19:30
  5 de juny de 2021

  000000

  Can Tija. Expo­si­ció col·lectiva d’artistes de Sant Quirze

  05-06-2021 17:00 a 27-06-2021 19:30
  5 de juny de 2021

  PRINT

  Aques­ta expo­si­ció aple­ga un grup d’artistes locals amb una gran diver­si­tat de tèc­ni­ques i estils.

  La sala d’ex­po­si­ci­ons Can Tija està ober­ta dis­sab­tes i diu­men­ges de 17 a 19.30 h.

  ORGANITZA: Ajun­ta­ment de Sant Quir­ze de Besora