Dia Mundial dels ocells | Activitats de tardor

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 1 d’oc­tu­bre de 2022
 • Dis­sab­te, 9:00 a 13:30

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Dia Mundial dels ocells | Activitats de tardor

  Dis­sab­te, 9:00 a 13:30
  1 d’oc­tu­bre de 2022

  000000

  Dia Mun­di­al dels ocells | Acti­vi­tats de tardor

  Dis­sab­te, 9:00 a 13:30
  1 d’oc­tu­bre de 2022

  PRINT

  9 — 14h
  Ane­lla­ment d’ocells
  Tallers per als més menuts
  Con­curs infan­til d’identificació
  9.30 h Sor­ti­da orni­to­lò­gi­ca guia­da
  9.30 – 11.30 h Taller Sons d’Ocells amb el Dra­pai­re Musi­cal
  12.15 h Expli­quem con­tes: Tot sona a la sel­va ama­zò­ni­ca amb el Dra­pai­re Musi­cal
  12.30 h Xer­ra­da “El canyis­sar de Tona” a càr­rec de Genís Cunill i con­curs d’identificació d’ocells
  Lloc: jar­dins del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu
  Acti­vi­tats gra­tu­ï­tes. No cal ins­crip­ció prè­via.
  Orga­nit­za: GNO, GACO, ICO, Parc del cas­tell de Mon­tes­quiu, Con­sor­ci del Ter i Museu del Ter