Coloma Bertran i Arnau Tordera. Cicle Notes a la Cabanya

Cul­tu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 9 d’oc­tu­bre de 2021
 • Dis­sab­te, 19:30 a 21:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Coloma Bertran i Arnau Tordera. Cicle Notes a la Cabanya

  Dis­sab­te, 19:30 a 21:00
  9 d’oc­tu­bre de 2021

  000000

  Colo­ma Ber­tran i Arnau Tor­de­ra. Cicle Notes a la Cabanya

  Dis­sab­te, 19:30 a 21:00
  9 d’oc­tu­bre de 2021

  PRINT

  NOTES I DIAMANTS

  PROGRAMA DEL CICLE NOTES A LA CABANYA

  Noc­turns i Dia­mants és un tre­ball íntim on la vio­li­nis­ta Colo­ma Ber­tran es redes­co­breix com a cre­a­do­ra amb una sono­ri­tat més prò­pia i pin­ze­lla­des que evi­den­ci­en el seu recor­re­gut pel món del jazz, la músi­ca clàs­si­ca i la músi­ca popu­lar. La seva músi­ca des­prèn natu­ra­li­tat i talent i ens acom­pa­nya cap a un món car­re­gat de sensibilitat.

  Hora: 19.30 h
  Lloc: la Caba­nya del Cas­tell
  Espec­ta­cle gra­tu­ït. Afo­ra­ment limitat

  INSCRIPCIONS a p.montesquiu.bisaura@diba.cat