Cims i miradors: Els Munts | Rutes guiades 2023

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Sant Quir­ze de Beso­ra-Sant Agus­tí del Lluçanès
 • 30 d’a­bril de 2023
 • Diu­men­ge, 8:45 a 12:45

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Cims i miradors: Els Munts | Rutes guiades 2023

  Diu­men­ge, 8:45 a 12:45
  30 d’a­bril de 2023

  000000

  Cims i mira­dors: Els Munts | Rutes guia­des 2023

  Diu­men­ge, 8:45 a 12:45
  30 d’a­bril de 2023

  PRINT

  INSCRIPCIONS

  RUTES GUIADES 2023

  Ini­ci­em el recor­re­gut a Sola­llong i cami­nem sota l’atenta mira­da del san­tu­a­ri dels Munts, que ens acom­pa­nya­rà durant tot el recor­re­gut fins a arri­bar-hi. Des de dalt gau­di­rem d’unes vis­tes espec­ta­cu­lars del Bisau­ra i del Pirineu.

  Punt de tro­ba­da: Sant Quir­ze de Beso­ra (pla­ça Bisau­ra)
  Hora: 8.45 h
  Dis­tàn­cia: 10 km
  Des­ni­vell: 450 m